Statystyka

Odsłon : 142740
www.wodynski.info List otwarty do Prezydenta RP
List otwarty do Prezydenta RP Drukuj

Stanisław Wodyński                                             Branice 18 czerwca 2008 r

Ul.Słoneczna 5 m3

48-140 Branice

 

 

 

List Otwarty

do Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Lecha Kaczyńskiego

 

Szanowny Panie Prezydencie!

Los chciał, że w ferworze dyskusji o roli i funkcji IPN w kontekście publikacji o Lechu Wałęsie –znalazłem się w delegaturze tej instytucji w Opolu  sam na sam  z 90 stronami mikrofilmów, z  których więcej niż połowa,  była na mój temat(IPN Wr065/694). Głównymi autorami  tekstów, które opisywały moje życie  w latach 1979-1987  byli porucznik SB Feliks Halota i starszy sierżant Włodzimierz  Maciaszek z RUSW w Głubczycach. Pobieżna nawet lektura tych dokumentów dowodzi niezbicie ,że obaj panowie ,którzy wybrali trudny zawód obrony socjalizmu – w rzeczywistości walnie przyczynili się do tego ,że Polska odzyskała wolność .Zwłaszcza  starszy sierżant Włodzimierz Maciaszek ! W swoich działaniach angażował siły i środki ( w załączonym do dokumentacji wykazie agentów ,którzy mnie i mojego przyjaciela rozpracowywali , figuruje aż14 pseudonimów) nieproporcjonalne do skali problemu, a samą sprawę  prowadził przez lata .Wykazywał przy tym wyraźny wstręt do jakiegokolwiek  ryzyka ,czego wymownym przykładem jest to, że mając w planie operacyjnym ewentualność przeprowadzenia „tajnej rewizji” w moim mieszkaniu ,żeby w końcu znaleźć jakiś materialny dowód mojej przestępczej działalności  przeciwko ustrojowi – zrezygnował  z niej bo jak ustalił w mieszkaniu jest pies, który może szczekać na obcych, a w drzwiach zamek typu” yale” ,którego   otworzenie wytrychem  esbecji  było widocznie  trudnością  techniczna ,przekraczającą możliwości manualne wywiadowcy. Wiele innych  zapisów świadczy o tym, że nie miał serca do tej roboty ,wykonywał ją byle jak  i jestem przeświadczony, że kierował się nie lenistwem ,ale  wizjonerską intuicją .Ta jego postawa powinna być nagrodzona! Jego i wielu innych ,podobnych do niego Maciaszków – funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa  na różnych szczeblach , bo coraz dla mnie staje się jaśniejsze, że bez ich zaangażowania, które objawiało się ,pozorowaniem działania -  nie dokonałyby się przemiany w naszym kraju .Przecież nie robili tego z głupoty ,ograniczenia intelektualnego ,nie – mój na przykład starszy sierżant Maciaszek w Niepodległej R.P. zrobił  doktorat z historii i teraz uczy młodzież w renomowanym ,prywatnym  liceum w Raciborzu .Oni po prostu olali socjalizm i to była ta antyenergia ,która doprowadziła system do upadku .Wnoszę więc  do Pana Prezydenta o jakiś gest ,może  przyznanie  im złotego krzyża zasługi byłoby trochę  na wyrost ,ale jakby zaprosić  ich do Pałacu na śniadanie… ?

Z wyrazami szacunku

Stanisław Wodyński

Załączniki  w pamięci:

Arkusz informacyjny osoby podejrzanej o dokonanie czynu przestępczego

Tajne specjalnego znaczenia nr ewidencyjny 24989 z 29,03,1979

Lista tajnych współpracowników o  pseudonimach:

„BURY” – kontakt wydziału  II KW MO w Opolu

„LOTOS”- kontakt grupy operacyjnej WOP w Głubczycach

„PIETREK”- kontakt WOP Głubczyce

„GACEK” – kontakt  WOP Głubczyce

„KLON” -    kontakt  WOP Głubczyce

„GEMINUS” – kontakt Wydział III KWMO w Opolu

„JANEK” –kontakt Wydziału III KWMO w Opolu

„GRAŻYNA” – kontakt Wydział III KWMO w Opolu nr ewidencyjny 28895

„PRZYJACIEL” – kontakt Wydział III KWMO w Opolu nr ewidencyjny 28557

„KORALIK” -    Kontakt Wydział III KWMO w Opolu nr ewidencyjny 30029

„KAZEK” – kontakt Wydział III KWMO Bielsko Biała

„SMREK” konsultant  Wydziału III KWMO w Opolu

Agentami WOP dowodzili  mjr ST.Pogan  i por. Stanisław Kruszewski

Plan czynności operacyjnych w ramach kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Tandeciarz” sporządzony przez st.sierżanta Włodzimierza Maciaszka  w dniu 27,10,1983 r nr 29256

28 sierpnia 19 87 roku  moje dossier  SB zostało przekazane do archiwum  notatką informacyjną nr wraz z 2  kartami  E-14